Přihlášení ovocna.cz
Uživatel 
Heslo

Registrace je možná zde
Opeřený externě
OpeOkno

Seznam odkazů

Seznam odkazů dostupných na internetu vztahujících se k pyrolýze pneumatik. Jakékoliv další odkazy jsou vítány :)

Pyrolýza v Senici (SK)


 Reportáž ČT24 na téma Pyrolýza Vratimov

Článek a diskuse v deníkuStropkov - veřejná diskuse

Stropkov - podmíněné schválení ?Stropkov další odkazy


Recyklace pneumatik


Autor: Admin
Vydáno: 3.6. 2010 23:07
Hodnocení: 2.5 (celkem 564 hlasů)
Známkovat:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 (jako ve škole)Přidat komentář

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zadejte své uživatelské jméno a heslo

Nemáte své uživatelské jméno? Zaregistrujte se!

Uživatel  
Heslo

Komentáře


c zachodova-rura, Něco k EIA (7.6. 2010 22:03)

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132560
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/eia-sea/posuzovani-zameru-v-procesu-eia-z-hlediska-vlivu-na-verejne-zdravi--3366/


c Iris, dopis z krajského uřadu (7.6. 2010 16:08)

Dobrý den,Záměry, jejichž realizace či provoz mohou mít vliv na životní prostředí, a mezi které patří i pyrolýza pneumatik, podléhají tzv. procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Jeho cílem je získání podkladu pro vydání rozhodnutí či opatření podle zvláštních právních předpisů.Informace o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Zařízení na pyrolytický rozklad pneumatik“ byla zveřejněna na úřední desce města Vratimov 7.10.2009
a to do 29.10.2009, informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zařízení pro termické zpracování odpadů z pryže a pneumatik“ pak v době od 8.3.2010 do 31.3.2010, dále byly uvedené informace zveřejněny na internetových stránkách na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, (odkazy: veřejná správa > úřední deska > E.I.A., SEA a IPPC > Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje). Z uvedeného vyplývá, že „vratimovská veřejnost“ byla, v souladu s uvedeným zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, informována a mohla se k daným záměrům vyjádřit.K informaci, že paní Zechová záměr schválila lze konstatovat, že v rámci procesu EIA nedochází ke schválení či neschválení záměru, jelikož tento proces slouží k získání podkladů pro vydání rozhodnutí či opatření podle zvláštních právních předpisů a tudíž záměr v dané lokalitě nepovoluje.

Město Vratimov, zastoupené Mgr. Zechovou se v rámci zjišťovacího řízení záměru „Zařízení na pyrolytický rozklad pneumatik“ vyjádřilo s tím, že k záměru nemá připomínky za předpokladu, že nedojde k obtěžování okolí hlukem, zápachem a emisemi.Záměr je umístěn do zóny průmyslové výroby U-PV, kde je přípustná změna funkčního využití stávajících objektů na výrobní a průmyslové podniky všeho druhu (při dodržení regulačních podmínek) s výjimkou zemědělských. Z uvedeného vyplývá, že záměr je v souladu s platným územním plánem města Vratimova, který je schválen zastupitelstvem města.Z hlediska EIA se záměr posuzuj