Přihlášení ovocna.cz
Uživatel 
Heslo

Registrace je možná zde
Opeřený externě
OpeOkno

Schůzka - Kulturní dům - 3.6.2010

Svoláno paní starostkou, pozváni zástupci firmy HOKS industry jako jednoho z potenciálních provozovatelů. (nejedná se o oficiální zápis)

Informace jak je zachytil autor:


Prezentovaný postoj Hoks (přítomen pan Dvořáček předseda představenstva + zástupce akcionářů pan Přeček + zástupce firmy provádějící pro HOKS ekologické analýzy pan Obluk firma TESSO Ostrava (za případné zkomolení jmen se omlouvám, rád napravím)):

- splnili jsme všechny náležitosti nic nám nemůže zabránit spuštění povoleného zkušebního provozu jedné pyrolytické linky (máme všechny potřebné dokumenty a povolení)
- jsme v průmyslové zóně, město Vratimov nevyjádřilo námitek proti našemu záměru, investovali jsme, neminíme investici ztratit
- na jakékoliv námitky je pozdě
- jsme otevřeni umožnit zástupcům občanů přítomnost při testovacím provozu (10-15 lidí)
- testovací provoz naprázdno byl spuštěn v tomto týdnu
- v této chvíli je zařízení dolaďováno
- v této chvíli je povolení uděleno na 3 měsíce zkušebního provozu
- v případě pozitivního vyhodnocení zkuš. provozu (měření) bude vydáno trvalé povolení
- povolení ke zkuš. provozu vydáno Českou inspekcí životního prostředí v Ostravě

- HOKS odmítnul sdělit skutečné vlastníky (investory) této firmy - akcie na doručitele (dle platné legislativy ČR)
- HOKS odmítnul sdělit kdo konkrétně povolení ke zkušebnímu provozu vydal

- HOKS souhlasil s přítomností firmy najaté městem pro měření pří zkušebním provozu pokud město toto zařídí a bude financovat (akreditovaná firma)

- cílový stav HOKS: 4 pyrolytické linky
- při plném provozu 6 kamiónů/denně na odvoz a návoz materiálu

- firma HOKS několikrát konstatovala, že jakékoliv veřejné projednávání je pouze její dobrá vůle neboť toto není její zákonná povinnost


Prezentovaný postoj města (zejména paní starostka):

- souhlas se záměrem byl vydán v minulém roce
- současný stav nasvědčuje tomu, že ne všechny informace pro vydání souhlasu  byly správné/pravdivé
- město vytvořilo pracovní skupinu, která se problematikou intenzivně zabývá a hodlá podniknout blíže nespecifikované kroky k důkladnému posouzení zařízení
- město má pochyby o klasifikaci zařízení
- paní starostka deklarovala ochotu financovat nezávislá měření během zkuš. provozu
- problémem je taky zastaralý územní plán, za posledních 20 let nebyla vůle ho změnit
- pozn autora: zcela nejasné poměry v zastupitelstvu, spolupráce zastupitelstva  se starostkou ?, sdílení informací ?


Prezentovaný postoj přítomných občanů:

- jednoznačně negativní
- informace o takovémto projektu pouze přes úřední desky naprosto nedostačující
- nedůvěra ve firmu HOKS (nejasná majetková struktura, neznámí investoři, žádná historie)
- ekologicky zatížený region nepotřebuje další zátěže
- neochota akceptovat zkušební provoz kompltně nové technologie ve vzdálenosti 50 - 100 m od obytné zástavby
- zcela odmítnuto jakékoliv zvýšení dopravy ve městě
- pochybnosti o možnosti obrany proti zápachům (neměřitelná veličina)
- dají se předpokládat další akce ve smyslu petice (1780 podpisů)
- zpochybněny schvalovací procesy, resp. jejich adekvátnost vzhledem k typu zařízení
- několikrát vyjádřen názor, že uvedená lokalita bývalých VP by měla být využita jako rekreáční zóna


Firma Simul trust nebyla  přítomna.

Autor: Admin
Vydáno: 3.6. 2010 22:50
Hodnocení: 2.5 (celkem 498 hlasů)
Známkovat:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 (jako ve škole)Přidat komentář

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zadejte své uživatelské jméno a heslo

Nemáte své uživatelské jméno? Zaregistrujte se!

Uživatel  
Heslo

Komentáře


Zatím nebyly přidány žádné komentáře.